Junior A / B

* Vị trí : 3F

* Kích thước
Junior A: Width - 9m, dài - 15m
Junior B: Chiều rộng - 12m, Chiều dài - 15m

* Công suất tối đa (chỗ ngồi)
Junior A: Vòng 20, Lớp học - 30, Rạp hát - 45, Hình chữ U - 20
Junior B: Vòng - 35, Lớp học - 50, Kịch - 75, U-Hình dạng - 35

* Junior A / B sử dụng màn hình di động và máy chiếu chùm

* Thông tin Liên hệ
Điện thoại: + 82-33-530-4754 / 4755