Phòng Grand Ballroom

* Địa điểm : 2F

* Kích thước
Chiều rộng - 30m, Chiều dài - 27m

* Công suất tối đa (chỗ ngồi)
Vòng - 300 ~ 350, Lớp học - 400, Rạp hát - 600

* Thông tin Liên hệ
Điện thoại: + 82-33-530-4754 / 4755