H?i ngh? A / B

* Vị trí : 3F

* Kích thước
Chiều rộng - 20m, Chiều dài - 20m

* Công suất tối đa (chỗ ngồi)
Vòng - 150, Lớp học - 200, Rạp hát - 250, Hình chữ U - 50 (mở phân vùng)

* Hội nghị A / B sử dụng màn hình di động và máy chiếu chùm

* Thông tin Liên hệ
Điện thoại: + 82-33-530-4754 / 4755