Sky Lounge

Sky Lounge - vro?e mesto v Gangneungu in edinstveni prostor za arbitre trendov

U?ivate lahko v razli?nih pija?ah, vklju?no s koktajli; ?e ste la?ni, Sky Lounge slu?i preproste jedi.
Sky Lounge vas vabimo k najbolj?im izku?njam z novim razko?jem in posebnostjo s smiselnim dizajnom.

Delovne ure
15:00 do 23:00

Lokacija
15F

Rezervacije in kontaktne informacije
Tel: 033) 530 - 4764