Inštrukcie

  • 34099161

Ako sa dosta? do hotela Tops 10

Vzdialenos? od k?ú?ových miest

Letisko Yangyang: 76 km
Gangneung Intercity / Express Bus terminál: 26 km
Autobusový terminál Donghae Express: 20 km

Autom

Od Okgye IC k hotelu: 6km (pribli?ne 10 minút)

Taxíkom

z
Yangyang Airport: 1 hodina / 150 000 kórejských výhier
Terminál Gangneung Intercity / Express Bus: 35 minút / 35 000 kórejských výhier
Terminál autobusu Donghae Express: 25 minút / 20 000 kórejských výhier
Stanica Jeongdongjin: 12 minút / 6 700 Korean Won

(?as / Ceny sú pribli?ne vypo?ítané a mô?u sa lí?i? od skuto?ných dopravných nákladov)

Autobusom

Soul ? Terminál autobusovej stanice Gangneung Express: 2 hodiny a 40 minút
Gangneung Express Bus Terminal ? Hotel: 1 hodinu a 30 minút cez miestny autobus

Soul ? Autobusový terminál Donghae Express: 3 hodiny
Donghae Express Bus Terminal ? Hotel: 1 hodina a 12 minút

Vlakom

Medzinárodné letisko KTX / Incheon ? Gangneung: 1 hodina a 53 minút
Mugunghwa (miestny vlak) / Chungryangri do stanice Jeongdongjin: 5 hodín
지도 크게 보기
2017.12.14 | 지도 크게 보기 ©  NAVER Corp.