Konference A / B

* Atra?an?s vieta : 3F

* Izm?rs
Platums - 20 m, garums - 20 m

* Maksim?l? ietilp?ba (s?dvietas)
Round - 150, Classroom - 200, Te?tris - 250, U-Shape - 50 (nodal?jums atv?rts)

* Konference A / B izmanto kust?gu ekr?na un staru projektoru

* Rezerv?cija un kontaktinform?cija
T?lr .: + 82-33-530-4754 / 4755