Μεγάλη αίθουσα χορού

* Τοποθεσία : 2F

* Διάσταση
Πλάτος - 30 μέτρα, μήκος - 27 μέτρα

* Μέγιστη χωρητικότητα (θέσεις)
Γύρος - 300 ~ 350, Τάξη - 400, Θέατρο - 600

* Κράτηση & πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλ: + 82-33-530-4754 / 4755