Συνδιάσκεψη Α / Β

* Τοποθεσία : 3F

* Διάσταση
Πλάτος - 20 μέτρα, μήκος - 20 μέτρα

* Μέγιστη χωρητικότητα (θέσεις)
Γύρος - 150, Τάξη - 200, Θέατρο - 250, U-σχήμα - 50 (χώρος ανοίγματος)

* Η διάσκεψη Α / Β χρησιμοποιεί κινητή οθόνη και προβολέα δέσμης

* Κράτηση & πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλ: + 82-33-530-4754 / 4755