Konference A / B

* Poloha : 3F

* Rozm?r
?í?ka - 20 m, délka - 20 m

* Maximální kapacita (sedadla)
Kolo - 150, U?ebna - 200, Divadlo - 250, U-Tvar - 50 (otev?eno oddíl)

* Konferenci A / B pou?ívejte pohyblivé obrazovky a paprskové projektory

* Rezervace a kontaktní informace
Tel: + 82-33-530-4754 / 4755