Голяма бална зала

* Местоположение : 2F

* Размер
Ширина - 30 м, дължина - 27 м

* Максимален капацитет (места)
Кръгла - 300 ~ 350, Класна стая - 400, Театър - 600

* Резервация и информация за контакт
Тел: + 82-33-530-4754 / 4755